Výstavní cyklus Monarchie Monarchie Monarchie  
česky /english
  

Jak se stolovalo za císaře pána?

28. listopadu 2012

aneb Z venkovské chalupy do šlechtického salonu

Krmě

Otázka v úvodu titulku stála u zrodu aktuální výstavy z cyklu Monarchie, která se věnuje gastronomii v období vlády Františka Josefa I., tedy v letech 1848-1916. Cesta od myšlenky k činu, nebo přesněji řečeno – od nápadu k výstavě – nebývá ale vždy přímočará.
Výstava o stolování měla být – a je – prezentována v Národopisném muzeu-Musaionu, které se pro téma tohoto typu přímo nabízí: etnografie totiž vždy kladla důraz na všední, každodenní život obyvatelstva. A tématika stravování a stolování ke každodennosti nepochybně patří.

Přirozené a očekávané by bylo, abychom v Národopisném muzeu představili pouze gastronomii lidových, venkovských vrstev, tak jak je tomu zde zvykem. U tak zajímavého tématu, jakým stravování nepochybně je, nám to ale přišlo trochu málo. 19. století bylo přeci věkem velkých společenských změn, proměn sociální struktury obyvatelstva, ale i průmyslové revoluce, urbanizace a překotného zavádění nových výrobních postupů.  "Omezit" tak výstavu jen na venkovský lid nám proto přišlo trochu málo.

Při přípravě výstavy jsme se proto spojili s dalšími složkami Národního muzea – Oddělením starších českých dějin a Knihovnou, s cílem alespoň částečně představit společenskou vrstvu, která se v průběhu 19. století výrazně emancipovala a nakonec se stala i jeho symbolem, tedy měšťanstvo.
Když přibylo měšťanstvo, logicky jsme museli alespoň náznakem prezentovat i další klíčovou sociální vrstvu 19. století, tedy průmyslové dělnictvo, a na dílčích artefaktech ukázat i sociální, etnickou a náboženskou rozrůzněnost dobové venkovské společnosti. Jako další téma se objevil další velký fenomén 19. století, zprvu spjatý především s měšťanstvem, a to nacionalismus. Ten jsme představili především v jeho podobě spjaté s idealizací lidové kultury, takzvaným svérázovým hnutím.

Nejzajímavější nápad v tomto sledu úvah přišel vlastně až nakonec. Když jsme už představili gastronomii venkovské společnosti, měšťanstva a dělnictva, proč vlastně neukázat stravování dobových společenských elit, tedy aristokracie? Prostředí empírového letního sídla šlechtické rodiny Kinských, sídlo Národopisného muzea, se k tomu přirozeně nabízelo. Na výstavě se tak objevila rozsáhlá část věnovaná šlechtickému stolování. Zcela organicky umístěna v místě původního jídelního salonu původních majitelů. Aristokratická sekce výstavy se tak v podstatě "vymkla" umělé muzejní expozici a snažila se vrátit do původních prostor alespoň část dobového genia loci.

Nakolik se nám to podařilo, nechť posoudí její návštěvníci.

Petr Janeček, komisař výstavy

 
Mapa webu  O webu  Kontakt Tisk Facebook Facebook Youtube Youtube Twitter Twitter © 2012–2014 Národní muzeum
vyrobila